Leseprøve 9. trinn nynorsk

Carlstenprøvene
Carl Thomas Carlsten, 2016, Heftet, Nynorsk
For skoler/bedrifter44,– ekskl. mva
55,– inkl. mva

Omtale

Leseprøvene for 3.-7. trinn inneholder leseprøve med innskutte parenteser og bokstavdiktat (3. trinn), alfabetprøve (4. trinn) og setningsdiktat (4.-10. trinn). På ungdomsskoletrinnene består leseprøven av tekster med innskutte parenteser.