Leseprøve 10. trinn nynorsk

Carlstenprøvene
Carl Thomas Carlsten, 2016, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
For skoler/bedrifter48,– ekskl. mva
60,– inkl. mva

Omtale

Leseprøvene for 3.-7. trinn inneholder leseprøve med innskutte parenteser og bokstavdiktat (3. trinn), alfabetprøve (4. trinn) og setningsdiktat (4.-10. trinn). På ungdomsskoletrinnene består leseprøven av tekster med innskutte parenteser.