Leseforståelse i skolen

Utfordringer og muligheter

Vibeke Grøver og Ivar Bråten (red.), 2021, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

I denne boka får lærerstudenter og lærere forskningsbasert kunnskap om hva leseforståelse er og hvordan elever utvikler leseforståelsen gjennom grunnskolen. Forfatterne viser hvilke utfordringer elever som strever med å lese møter, og hva det vil si å forstå digitale tekster og lese multiple informasjonskilder kritisk. I tillegg viser de hva som kan motivere elever til å investere tid og innsats i slik lesing.

Forfatterne drøfter også hvordan grunnskolen kan fremme god leseforståelse ved å utnytte mulighetene og utfordringene som følger med flere flerspråklige elever, endringer i demografi, teknologi og informasjonsflyt.

Bokas bidragsytere er internasjonalt orienterte forskere innenfor det feltet de skriver om. De fleste av dem er nåværende eller tidligere medlemmer av forskergruppen TextDIM ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Medforfattere: Anette Andresen, Øistein Anmarkrud, Christian Brandmo, Eva Wennås Brante, Jarmila Bubikova-Moan, Leila Ferguson, Åste Marie Mjelve Hagen, Mia Cecilie Heller, Carita Päivi Susanna Kiili, Natalia Latini, Joshua Lawrence, Kristin Rogde, Veslemøy Rydland, Ladislao Salmerón, Catherine Snow, Helge I. Strømsø og Jenny Michelle Thorbjørnsen.