Les og øv Norsk Øvehefte 2 Ukrainsk

Les og øv Norsk 1-4
2022, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
0,–

Omtale

Les og øv Norsk Øvehefte 2 Ukrainsk er eit eingongshefte som svarar til det andre heftet i serien Les og øv Norsk 1-4. Heftet er tilrettelagt for ukrainske elevar på barnetrinnet som skal lære norsk, og innhaldet blir presentert på både norsk og ukrainsk, og med god visuell støtte.

Gjennom arbeidet med heftet får elevane øve på leseforståing og løyse sjølvforklarande oppgåver på ulike nivå. Dei løyser kryssord, svarar på spørsmål, finn svar på gåter, fyller ut ord og tekst som manglar, teiknar og fargelegg, går på ordjakt, studerer myldrebilete og les hemmelege meldingar.

Heftet er utvikla til LK20 og kan brukast uavhengig av læreverk og på tvers av trinn. Den ukrainske utgåva er utgitt med støtte frå Utdanningsdirektoratet.