Lekelyst i barnehagen

Å fremme lekens egenverdi

Maria Øksnes og Einar Sundsdal, 2018, Heftet, Bokmål

Omtale

Leken har en sentral plass i barnehagen og er avgjørende for barns livskvalitet – men hvordan kan du som arbeider med barn bidra til fri og spontan lek?

Barnekonvensjonen gir alle barn rett til lek. Samtidig mener mange at barns lek nå er truet. Denne boken løfter frem lekens egenverdi og hvordan barnehagepersonalet kan arbeide med barnas frie og spontane lek.

Her presenteres teori og forskning som skaper bevissthet om lekens betydning. Budskapet er at voksne må støtte barnas lek og våge å være sammen med dem på lekende måter. Det finnes også praktiske ideer til hvordan man kan berike barns lek.

Gjennom en bedre forståelse av lekens betydning legges grunnlaget for profesjonell trygghet i hverdagens lek sammen med barna – en trygghet som hviler på innsikt om betydningen av lekeglede og lekelyst.

Boken henvender seg til alle som arbeider med barn i barnehage. Den kan være av interesse for foreldre, studenter og andre som bryr seg om barns lek.