Lekbasert læring

Ressursbok for barnehage, skole og SFO

Størksen, ten Braak, Breive, Lenes, Lunde, Carlsen, Erfjord, Hundeland og Rege, 2024, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Lekbasert læring handler om lek i barnehage, skole og SFO og inneholder 130 forslag til aktiviteter. Målet er å tilby barn spennende leker med en pedagogisk intensjon som stimulerer barna både kognitivt og sosialt. Boka retter søkelys mot fire områder som vi vet er særlig avgjørende for at barn skal klare seg bra faglig og sosialt: sosial kompetanse, selvregulering, matematikk og språk.

Barn fram til 8-års alderen lærer best gjennom lek. Teori og forskning om lekbasert læring framhever to former for lek som særlig viktige: fri lek og veiledet lek. Veiledet lek handler om at ansatte planlegger leker og aktiviteter som kan engasjere til læring. I denne boka viser forfatterne hvordan veiledet lek kan brukes i barnehagen, i skolens friminutt, i klasseromsundervisning eller på SFO.

To store norske studier viser at leker og aktiviteter i denne ressursboka bidrar til viktig læring hos barn i overgangen mellom barnehage og skole (Rege et al., 2021; Størksen et al., 2023).