Leder, kjenn deg selv

Kristin Aase og Bente Vetland, 2021, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Lurer du på hvordan du kan få teamet ditt til å levere bedre? Havner du stadig i uventede problemer med dine relasjoner? Har du medarbeidere du bare ikke forstår?

Leder, kjenn deg selv! gir deg økt selvinnsikt og gjør deg bedre kjent med dine medarbeidere. Selvinnsikt innebærer å kunne se seg selv utenfra – og andre innenfra – og gir mot, tydelighet og ydmykhet.

Boken hjelper deg til å se og forstå egne reaksjonsmønstre, finne veien ut av blindsonene, oppnå balanse mellom talentene dine, og skape bedre møter med dine medarbeidere.

Noen medarbeidere er enkle for deg å lede, mens andre er krevende og vanskelige å forstå. Når dine medarbeidere handler på en måte som stresser deg, aktiverer det ubevisste negative adferdsmønstre hos deg. Dine medarbeidere ser dette tydelig, likevel kan det være umerkelig for deg. Boken tilbyr verktøy som gir selvinnsikt og kan hjelpe deg ut av stress og negative tanke- og handlingsmønstre.

Målet er å kunne møte kritiske innspill på en konstruktiv måte og være fleksibel og imøtekommende overfor medarbeidere. Slik skaper du bedre samarbeidsklima, økt måloppnåelse og arbeidsglede.

Boken passer for studenter på etter- og videreutdanning i ulike profesjonsfag. Også ledere på alle nivåer vil ha nytte av boken.