Læringsreisen

Hvordan skape aktiv læring og refleksjon i klasserommet

James Nottingham, 2012, Heftet, Bokmål
Jorun Buli-Holmberg (Oversetter)

Omtale

Denne boka fokuserer på hvordan lærere kan gi elever optimale læringsbetingelser gjennom å skape tankemessige utfordringer for elevene mens de lærer. Det presenteres en rekke undervisningsforslag (beregnet på elever i alderen 5–18 år) som viser hvordan denne teorien kan praktiseres som ledd i tilpasset opplæring.

Målgruppen er studenter ved allmennlærerutdanningen og lærere på alle klassetrinn i grunnskolen. Boka vil også kunne være aktuell for førskolelærerutdanningen.