Læring i helseorganisasjoner

Gunnhild Blåka og Cathrine Filstad, 2007, Heftet, Bokmål

Omtale

Dette er boka om helseinstitusjoner som læringsarena for helsearbeidere. Med basis i ny forskning belyser forfatterne blant annet hvordan kunnskap overføres, og hvilke faktorer som påvirker og har betydning for læring i organisasjoner. Boka er tilrettelagt for studenter innenfor sykepleie og helsefagene.