Læring

Maria Øksnes og Einar Sundsdal (red.), 2021, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Hvordan barn lærer har alltid vært et sentralt pedagogisk forskningstema.

I Læring presenterer nordiske forskere ny kunnskap om barns læring. Artiklene i denne fagfellevurderte vitenskapelige antologien er et bidrag til den pågående utviklingen av ny innsikt i hvordan barn lærer. Forskningen springer ut av forskjellige forskningstradisjoner innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Artiklene har relevans som aktuell forskning for profesjonelt arbeid med barn.

Forskerne drøfter blant annet tema som: eventyr og barns erfaringer, lek som læringsarena, språktilegnelse, undring, lek utendørs og helhetlig læring, syn på læring i barnehage og skole.

Artiklene i boka bidrar med ny kunnskap som gir utdypet forståelse for barns læring innenfor institusjonelle rammer.

Medforfattere er Sturla Sagberg, Carola Kleemann, Hansjörg Hohr, Knut Løndal, Merete Lund Fasting, Stig Broström og Dion Sommer.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm, 2016.