Læring – en introduksjon til perspektiver og metaforer

Roger Säljö, 2024, Heftet, Bokmål
Ingvill Christina Goveia (Oversetter)

Ønsker du å vurdere boka for pensum i høyere utdanning? 
Forhåndsbestill gratis vurderingeksemplar her

449,–
Forventes i salg 20.08.2024

Omtale

Boken introduserer ulike perspektiver på læring som er, og har vært, fremtredende i forskningen på, og i diskusjonene om, skole og utdanning de siste hundre årene. Denne 2. utgaven er oppdatert og har fått et nytt kapittel om læring i et fenomenologisk perspektiv.

Måten vi oppfatter læring på, spiller en avgjørende rolle for hvordan undervisning planlegges, gjennomføres og evalueres. De forestillingene – eller metaforene – vi har for læring, danner utgangspunkt for hvordan læreplaner blir formulert, hvordan nasjonale prøver blir organisert, hva vi anser som god pedagogikk i klasserommene og andre læringsmiljøer, og hvilke forventninger vi har til barn og unge og – i vår tid – også til voksne. De perspektivene som blir presentert i denne boken, spenner fra behaviorisme og nevrovitenskap til situerte og sosiokulturelle tradisjoner.