Lærerveiledning til leseprøvene OL64, OL120, MiniSL1 og MiniSL2

Nielsen, Kreiner, Poulsen og Søegård, 2008, Heftet, Bokmål
Oddhild Godøy (Oversetter),
Ann Kristin Heller (Oversetter),
May-Britt Monsrud (Oversetter),
Anne Cathrine Thurmann-Moe (Oversetter)
349,–

Omtale

Kartleggingsprøvene OL og MiniSL gir nyansert og systematisk informasjon om ferdigheter som er viktige for en god lese- og skriveutvikling. Med utgangspunkt i resultatene kan lærerne planlegge en tilpasset leseopplæring for alle elever, både sterke og svake.

Lærerveiledningen viser hvordan prøvene skal gjennomføres og resultatene skal tolkes.

Prøvene og veiledningen er aktuell for lærere i 2. og 3. klasse og for spesialpedagoger og andre som ønsker mer kunnskap om gruppers eller enkeltelevers leseferdigheter.