Lærerutdanner i matematikk - mange forventninger

Frode Olav Haara, 2019, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Lærerutdanner i matematikk - mange forventninger gir et dypere innblikk i hva det innebærer å være lærerutdanner i matematikk, og hvilken posisjon matematikklæreren har i samfunnet. Forfatteren diskuterer faget opp mot studentenes, skolens og samfunnets forventninger:

Hva vil det si å være student for å bli matematikklærer?
Hva innebærer det å være lærerutdanner i matematikk?
Hvilke forventinger har nyutdannede matematikklærere til skolehverdagen?
Hvilke forventninger har skolen og samfunnet til matematikklæreren og matematikklærerutdanningen?


Boka er delt inn i tre deler, og den første delen tar opp forskjellige roller knyttet til lærerutdanning og matematikkfaget i grunnskolelærerutdanningene. Del to ser på forventninger til lærerutdanneres forsknings- og utviklingsarbeid, og i del tre fokuseres det på samfunnets forventninger til matematikken og matematikk i lærerutdanningen.

Det er mange som har forventninger til matematikken i skolen og til dem som underviser i matematikk. Det stilles forventninger både til studentene, til rammene for grunnskolelærer- og masterutdanningene knyttet til matematikkdidaktikk, til institusjoner som tilbyr utdanningene, og til dem som arbeider med matematikk i lærerutdanning. Forventningene forplikter og utfordrer, og de krever oppmerksomhet og konsentrasjon. Målet med boka er å stimulere til ettertanke og diskusjon knyttet til matematikk i skolen og lærerutdanning.

Boka retter seg særlig mot studenter på masterutdanningsnivå, og undervisere og studenter i grunnskolelærerutdanningen.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm, 2014.