Læreren som regissør

Ledelse og læring i klasserommet

Kristin Helstad og Per Arne Øiestad, 2022, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Hva dreier dramaturgisk didaktikk seg om og hvordan kan lærere iscenesette undervisning? I denne boken viser forfatterne hva det innebærer å ta regi i klasserommet. Det dreier seg om å utvikle læringsdriv og få klassen til å fungere som et godt fungerende ensemble.

Denne reviderte utgaven er gjennomgående oppdatert mot nyere forskning og nye læreplanforventninger, og Jonas Yassin Iversen har bidratt med et kapittel om det mangfoldige klasserommet.