Lærer i skolen 5–10

Lærerarbeid og læringsmiljø

Postholm, Haug, Munthe og Krumsvik (red.), 2021, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Boka handler om å være lærer og hvordan læreren kan legge til rette for elevenes læring og utvikling. Den er tilpasset lærerstudenter på GLU 5.–10. trinn. Kapitlene bidrar med innsikt i hvordan elevers læring kan forstås og hvordan undervisning i møte med elevene kan planlegges og gjennomføres. Sentrale tema er vurdering, læringsstrategier, grunnleggende ferdigheter og digital kompetanse. I boken legges det stor vekt på at lærerarbeid for elevenes læring og utvikling handler om å skape et godt læringsmiljø. Oppmerksomheten rettes også mot digital mobbing, hva det er og hva som kan gjøres for å forebygge og stoppe en slik mobbing, og hvordan interaksjon mellom elever, og gode relasjoner, kan være nøkkelen til et godt læringsmiljø. Kapitlene i boka er basert på forfatternes egen forskning, og de presenterer eksempler som er relevante for trinnene som utdanningen kvalifiserer for.

Boka henvender seg til lærerstudenter, lærerutdannere, lærere og forskere og andre som er interessert i skole og utdanning.

Medforfattere: Hanne Jahnsen, Hildegunn Fandrem, Ida Risanger Sjursjø, Sølvi Mausethagen, Siw Skrøvset, Åse Slettbakk, Sigrun K. Ertesvåg, Randi Myklebust, Tony Burner, Kjetil Børhaug, Fredrik Mørk Røkenes, Mari-Ann Letnes, Toril Frafjord Hoem, Eva Maagerø og Dag Torvanger.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave 2019.