Lær deg å lære 3 nynorsk av Harald Båsland og Bjarne Hovland (Heftet)

Lær deg å lære 3 nynorsk

Lær deg å lære 3-4

Arbeidshefte

Harald Båsland og Bjarne Hovland, 2002, Heftet, Nynorsk
Ronny Haugeland (Illustratør)
229,–

Omtale

Lær deg å lære 3 arbeidshefte er ei eingongsbok. Her øver elevane dei studietekniske arbeidsmåtane, og det er arbeidsheftet som er utgangspunkt for det systematiske arbeidsprogrammet i studieteknikk. Kvar bok tek utgangspunkt i eit program for studieteknisk arbeid. Dette programmet kjem til uttrykk i innhaldslista først i bøkene.

Fleire av emna blir framstilt etter eit spiralprinsipp ved at fleire av de same emna blir repetert og utvida oppover på klassetrinna. Innafor kvart klassetrinn blir det i tillegg lagt opp til påminningar og evaluering av prosedyrar som er teke opp tidlegare i skoleåret.