Kvantitativ metode

En praktisk tilnærming

Christer Thrane, 2018, Heftet, Bokmål

Omtale

Kvantitativ metode - en praktisk tilnærming er en lærebok som sikter mot at studenter og andre skal:

  • Få en forståelse av grunnbegrepene i (samfunns-)forskningen som bygger på kvantitativ metode/statistisk analyse
  • Kunne gjennomføre slike statistiske analyser på egeninnsamlede eller foreliggende data
  • Kunne skrive en bachelor- eller masteroppgave basert på kvantitativ metode/statistisk analyse innen samfunnsfagene vidt definert
Boken er eksempeldrevet og koblet tett opp til statistisk programvare (SPSS og Stata). Den har en tydelig praktisk orientering mot «å gjøre» kvantitativ metode, og den passer for samfunnsfagene inkludert økonomi, markedsføring, samfunnsmedisin og idretts- og helsefag.