Kunnskapssamfunnet tar form

Utdanningseksplosjonen og arbeidsmarkedets struktur

Jens B. Grøgaard og Liv Anne Støren (red.), 2006, Heftet, Bokmål

Omtale

Det har foregått en utdanningseksplosjon i Norge de siste tiårene, og stadig flere får høyere utdanning på universitets- og høgskolenivå. Utdanning er knyttet til en rekke formål i samfunnet der det viktigste er det økonomiske, det vil si arbeidsmarkedets behov for kvalifisert arbeidskraft.

Ved å sørge for at næringsliv og forvaltning får god tilgang til høyt utdannet arbeidskraft, bidrar utdanningsinstitusjonene til økonomisk utvikling både regionalt og sentralt. I tillegg bidrar utdanning til å utvikle enkeltmenneskets handlingsreportoar og produktivitet, til personlig utvikling, intellektuell vekst, toleranse og demokratisk innstilling. Veksten i utdanning er denne artikkelsamlingens hovedtema, og forfatterne stiller følgende sentrale spørsmål:

Hvordan er forholdet mellom samfunnets etterspørsel etter formell kompetanse og studenttallveksten?
Har arbeidslivet absorbert de store kullene med nyutdannete?
Er det forskjeller på arbeidstilpasningen i ulike utdanningsgrupper, sosiale grupper og når det gjelder kjønn og etnisitet?
Er det regionale forskjeller i bruk av den akademiske arbeidskraften?

Det empiriske materialet er hentet fra NIFU-STEPs undersøkelser av arbeidsmarkedssituasjonen til personer med høyere utdanning, og boken inngår i serien Kunnskapspolitiske studier som er et samarbeidsprosjekt mellom forlaget og NIFU-STEP.