Kunnskap for et tryggere samfunn?

Norsk politiutdanning 1920-2020

Hjørdis Birgitte Ellefsen, Vanja Lundgren Sørli og Marit Egge (red.), 2021, Fleksibind, Bokmål

Omtale

Kunnskap for et tryggere samfunn er Politihøgskolens motto. I denne boka gjøres mottoet om til et spørsmål; 20 forfattere ser nærmere på politiutdanningens 100-årige historie, og drøfter hvilken rolle Politi(høg)skolen har spilt, og kan spille, med tanke på å sikre tryggheten i samfunnet vårt.

Med utgangspunkt i et hittil uutforsket kildemateriale, undersøker forfatterne hva slags aktører, interesser og ideologier som har formet politiutdanningen. Hvem har vært politiutdanningens målgruppe? Hva slags fag og ferdigheter har politistudentene blitt undervist i? Og hvilke kunnskaps- og læringssyn har politiutdanningen basert seg på? Boka viser hvordan politiutdanningen har utviklet seg som et resultat av skiftende interesser, verdier, ideologier og kunnskapssyn. I sum gir boka grunnlag for en dypere og bredere forståelse av hvilken rolle politiutdanningen har spilt i formingen av politiet, både som profesjon og som samfunnsaktør.

Kunnskap for et tryggere samfunn? Norsk politiutdanning 1920-2020 byr på ny kunnskap og tankevekkende perspektiver for alle som er opptatt av politiets historie og samfunnsrolle.