Omtale

Arbeidslivet preges av økt internasjonalisering. Stadig flere av oss må forholde oss til kulturforskjeller og forstå hva forskjellene innebærer i praksis – for eksempel ved internasjonale forhandlinger, motivasjon av medarbeidere fra ulike land, ledelse av kulturelt mangfold, rekruttering av medarbeidere globalt, eller ved oppbygging av en sterk organisasjonskultur på tvers av land og datterselskaper.

Kulturforståelse er altså en stadig viktigere egenskap og et begrep som favner vidt. Det kan betraktes som summen av:

  • kulturell bevissthet – klarhet i personlige verdier og kulturell bakgrunn
  • kulturell kunnskap – som vi et stykke på vei kan få gjennom å lese en bok som denne
  • kultursensitivitet – bevissthet om hvordan vi ser på mennesker fra andre kulturer
  • kulturell kompetanse – evnen til å bruke bevissthet, kunnskap og sensitivitet
Kulturforståelse på 1-2-3 er skrevet primært for studenter i økonomisk administrative fag, og har derfor et «management-perspektiv» med mindre vektlegging av klassiske sosialantropologiske problemstillinger.

Boka egner seg både for dem som ønsker å skaffe seg en rask oversikt over emnet kulturforståelse, og for dem som trenger å repetere stoffet før en eksamen.