KRLE 5-7 Digital (lærerlisens)

KRLE 5-7

Kristendom, religion, livssyn og etikk

Beate Børresen, Aina Birgitte Hammer og Thor-André Skrefsrud, 2017, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
For skoler/bedrifter348,– ekskl. mva
435,– inkl. mva

Omtale

Lærerlisensen til KRLE-nett 5-7 inneholder:

-Tavlebok

-Lyttestoff med fortellinger, resitasjoner og musikk

-Fyldig bakgrunnsstoff til alle temaer

-Veiledning til bruk av filosofiske samtale som metode, kalt filosofiske hjørner

-Kommentarer til alle oppgavene med filosofiske hjørner

-Utvalg av sentrale bilder fra elevboka

Filosofisk samtale går som en rød tråd gjennom bøkene. Elevene skal få erfaring i å delta i en samtale og lytte til hverandre. De skal få øve på å stille spørsmål, argumentere, komme med påstander og begrunne dem. Dere kan arbeide med filosofiske spørsmål knyttet til hvert eneste kapittel, og du finner godt med bakgrunnsstoff til de filosofiske samtalene i den digitale lærerveiledningen.