Kristne strateger

Helje Kringlebotn Sødal (red.), 2023, Fleksibind, Bokmål
et viktig og vesentlig pionerprosjekt
Valerie Kubens, Fædrelandsvennen
en interessant og leseverdig bok
Erik Lunde, Vårt Land

Omtale

Kristne strateger handler om kristen strategi i Norge på 1800- og 1900-tallet slik et trettitalls kvinner og menn utformet og arbeidet med den. Boka gir ny kunnskap både om kristendomshistorien og strategifeltet.

Er kristen strategi annerledes enn strategi fra mer kjente strategiområder som krig og forsvar, politikk og næringsliv? På hvilke måter ble kristenlivet i og utenfor Den norske kirke utviklet og forandret gjennom strategisk arbeid? Hvordan gikk kristne strateger fram for å påvirke politikk, kultur og samfunn, og hva oppnådde de? Forfatterne svarer gjennom studier av enkeltstrateger fra Hans Nielsen Hauge til Rosemarie Køhn, og gjennom overordnede kapitler.

De utvalgte strategene satte seg ekstraordinære mål og arbeidet systematisk for å realisere dem. Noen la planer for Den norske kirke. Andre startet frikirker. Mange grunnla og videreutviklet organisasjoner for misjon, eller for diakonale og sosiale formål. Flere arbeidet politisk for å bevare eller utvide kristen innflytelse i samfunnet – gjennom skole, kulturliv, media eller politikk. Noen, som Ole Hallesby og Eivind Berggrav, ruver vanligvis i kristendomshistorien. Andre, som Berthe Kanutte Aarflot og Bodil Biørn, har tradisjonelt hatt begrenset plass der, men bidro like fullt til kristen strategiutvikling.

Bidragsytere: Helje K. Sødal (red.), Nils I. Agøy, Rakel Y. Alegre, Anders Aschim, Ingunn F. Breistein, Hans Bringeland, Lars Dahle, Knut Dørum, Kenneth F. Ellefsen, David S. Hamnes, Harald Hegstad, Stig W. Holter, Lars G. Jøssang, Birgitte Lerheim, Birger Løvlie, Kristin Norseth, Inger M. Okkenhaug, Pål Repstad, Marie N. Sørbø, Aud V. Tønnessen, Nils O. Østrem, Morten Øveraas og Per A. Aas