Kristen spiritualitet

Religionsfag Profil 19

Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer

Knut-Willy Sæther, 2013, Bokmål

Omtale

Hva har Hans Nilsen Hauge, Korsvei-bevegelsen, Bjørn Eidsvåg, Arnold Eidslott og pentekostal teologi til felles? De er alle uttrykk for kristen spiritualitet. Men hva er egentlig kristen spiritualitet, og hvordan kommer den til uttrykk? Denne antologien tar for seg både prinsipielle perspektiver og konkrete eksempler på dette fenomenet.

Boken, med bidragsytere fra ulike fagmiljø i Norge, er et innspill til den pågående debatten om kristen spiritualitet, og har tre
hovedperspektiver:

• Grunnleggende perspektiver på kristen spiritualitet
• Ulike spiritualitetstradisjoner og -teologier
• Aktuelle kristne spiritualitetsuttrykk i kulturen

*Denne boka ble opprinnelig utgitt av Akademika forlag, nå en del av Fagbokforlaget, i 2013.