Kraft Fysikk Elevnettsted (K06)

Fossum, Sandstad, Nordal, Dellnes, Myhrehagen og Bergli, 2018, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
Maria Hammerstrøm (Illustratør)

Omtale

Nettressursene til Kraft fysikk 1 og fysikk 2 har to komponenter, en gratis del for elever og en lisensbelagt del for lærerne. På elevnettstedet er det filmer som utgangspunkt for videoanalyse, løsningsforslag til en del av oppgavene, eksamensrelevante repetisjonsoppgaver og interaktive oppgaver.

Kraft understreker fysikk som et fag hvor kunnskap kommer fra erfaringer og eksperimenter. Struktur og oppbygning av fagstoffet følger den historiske utviklingen av fysikkfaget.

https://kraft.cappelendamm.no/