Kraft 1 Fysikk 1 Unibok (LK20)

Kraft Fysikk 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Digital lærebok fysikk 1 programfag

Fossum, Sandstad, Bergli, Dellnes og Myhrehagen, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Kraft 1 Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka Kraft 1 til programfaget fysikk 1 til fagfornyelsen (LK20). Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse. Lisensen er gyldig i to år.

Med Kraft 1 Unibok (LK20) får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle målene i læreplanen for programfaget fysikk 1 til fagfornyelsen. Til læreverket følger det også supplerende digitale ressurser med verktøy, oppgaver og fordypning, se Kraft elev- og lærernettsted.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt under lesingen og slik at leseforståelsen øker.

I Unibok er digitale ordbøker på bokmål og nynorsk er integrerte og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og se alle notatene som PDF eller tekstdokument for videre redigering. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibokwww.unibok.no. Les mer om læreverket og andre komponenter i Kraft 1 og 2 (Fagfornyelsen 2021) på cdu.no/vgs.