Kraft Fysikk 1 og 2 Elevnettsted (LK20) (Nettsted)

Kraft Fysikk 1 og 2 Elevnettsted (LK20)

Kraft Fysikk 1 og 2 (LK20)

Digital elevressurs Fysikk 1 og 2

2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Kraft Elevnettsted er digitale ressurser i fysikk for elevene som supplerer læreboka.

På nettsidene finnes fordypningsstoff, hint og løsningsforslag til oppgavene i boka, kapitteltester og repetisjonsoppgaver, interaktive oppgaver, rapport-maler, video-leksjoner, animasjoner og simuleringer som innbyr til en variert undervisning. All programmeringskode fra læreboka kan også kjøres direkte i nettleseren. Nettsidene oppdateres kontinuerlig med relevant tilleggsstoff som gir flere muligheter for dybdelæring og tverrfaglig arbeid.

Nettsidene er gratis, men krever pålogging. Lærere og elever koples automatisk sammen gjennom feide-brukeren. Det gir mange nye muligheter for samhandling og interaksjon. Skrivestøtteverktøyet er en nyttig hjelp for å komme i gang med rapportskriving, som kan sendes inn til læreren for tilbakemeldinger. Diskusjons-funksjonen lar elevene diskutere fysikkoppgaver sammen i klassen.