Kosmos Påbygging (2022)

Kosmos Påbygging naturfag (LK20)

Naturfag vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Heskestad, Engan, Liebich, Mykland, Nærø og Valvik, 2022, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Kosmos Påbygging (2022) er skrevet til læreplan for naturfag påbygging (LK20).

Kosmos Påbygging formidler naturfag på en forståelig måte og gir elevene grunnleggende kunnskaper i naturfag påbygging vg3. Refleksjonsspørsmål underveis i teksten gir rom for undring, økte muntlige ferdigheter og dybdelæring. Et rikt utvalg av forsøk åpner for utforskning og skaper motivasjon og nysgjerrighet. Elevnettstedet inneholdet løsningsforslag, læringsstier, filmer og animasjoner.