Kosmos IM Unibok (LK20)

Kosmos Yrkesfag naturfag (LK20)

Digital utgave av lærebok i naturfag for informasjonsteknologi og medieproduksjon

Arild Boye, Siri Halvorsen, Per Audun Heskestad, Karoline Nærø og Svein Arne Eggebø Valvik, 2020, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Kosmos IM naturfag vg1 er skrevet til læreplanen LK20.

Kosmos IM har tilhørende digitale ressurser på Kosmos Elevnettsted, kosmos.cdu.no. Kosmos har en ryddig struktur og er illustrert med gode bilder og forklarende tegninger. Flere åpne forsøk gir elevene muligheter til å forklare og drøfte sammenhenger mellom naturfaglige fenomener.

Les mer om læreverket og hvordan det er skrevet for elever på yrkesfag på cdu.no/vgs.