Kosmos HS, RM (2020)

Kosmos Yrkesfag naturfag (LK20)

Lærebok naturfag yrkesfag vg1 for Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag

Siri Halvorsen, Arild Boye og Per Audun Heskestad, 2020, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Kosmos HS, RM naturfag vg1 for Helse- og oppvekstfag og Restaurant- og matfag er skrevet for læreplanen LK20.


Kosmos HS, RM har tilhørende digitale ressurser på Kosmos Elevnettsted, kosmos.cdu.no. Kosmos HS, RM har en ryddig struktur og er illustrert med gode bilder og forklarende tegninger. Flere åpne forsøk gir elevene muligheter til å forklare og drøfte sammenhenger mellom naturfaglige fenomener.