Kontakt Påbygging Unibok

Kontakt Påbygging (K06/13)

Norsk for påbygging Vg3

Tone Elisabeth Grundvig, Eva Frisk, Siv Sørås Valand og Tommy Moum, 2015, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Kontakt Påbygging Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.

Kontakt Påbygging Unibok er for norsk for yrkesfag Vg3. Læreverket er nyskrevet i 2015 og følger den reviderte læreplanen fra 2013. Lisensen varer i et år.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.