Kontakt Påbygging Elevnettsted

Kontakt Påbygging (K06/13)

Norsk for påbygging Vg3

Eva Frisk, Siv Sørås Valand, Tone Elisabeth Grundvig og Tommy Moum, 2015, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Kontakt Påbygging er nyskrevet for påbyggingskurset Vg3. Verket følger i sporene til Kontakt Vg1–Vg2, men kan brukes uavhengig av hvilket verk elevene har brukt tidligere.

Elevnettsted med støtte for lesing og skriving
Elevene finner lydbokfiler til alle kapitlene, interaktive oppgaver som elevene kan bruke til å repetere og drille fagstoffet og ressurser og oppgaver som er til god hjelp i arbeidet med lærestoffet.

Utvidet tekstsamling på elevnettstedet
I læreboka er hele pensumet dekket. For å ha flere tekster å velge mellom, har vi en egen tekstsamling på nett som supplerer og utvider tekstsamlingen i boka. Det er oppgaver til alle tekstene.

Veien mot eksamen
Påbyggskurset har mye stoff, og eksamensforberedelser er en viktig del av kurset. Vi har med tips og informasjon om eksamensoppgaver og hva som forventes av elevene ved skriftlig eksamen. Dette stoffet kan brukes som oppslagsdel under eksamen.