Kontakt Lærernettsted (LK20) av Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand (Nettsted)

Kontakt Lærernettsted (LK20)

Kontakt norsk yrkesfag (LK20)

Digitale lærerressurser norsk yrkesfag vg2 og påbygging vg3

Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand, 2021, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Lisens til Kontakt lærernettsted gir tilgang til lærerressursene til Kontakt yrkesfag vg2 og Kontakt påbygg vg3 til LK20/fagfornyelsen.

Lærerressursen til begge norskkursene inneholder flere forslag til årsplaner, presentasjoner, faglig innhold, forslag til vurdering og eksamensrelevant innhold. Lærer har tilgang til alt elevinnholdet som blant annet består av læringsstier (forslag til undervisningsopplegg).

Lærer får oversikt og kan kommentere arbeid eleven lagrer

Kontakt lærer- og elevnettsted har funksjonalitet som muliggjør at lærer og elev jobber sammen. Lærer kan velge ut relevante oppgaver til elevene, kommentere på innleverte oppgaver og utkast. Lærer kan følge arbeid og progresjon til hver elev og hele gruppen gjennom skoleåret. Elevene kan lagre arbeidet sitt og har tilgang til innholdet alle tre årene fram til endelig eksamen.

For å få tilgang til lærernettstedet må lærer/skolen kjøpe lisens. Bruker skolen Feide, logger lærere og elever inn med sine Feide-id-er.

Kontakt Elevnettsted er gratis, men elevene må logge inn for å lagre arbeid og svare på oppgaver.

Les mer om ressursene til elevene, se Kontakt Elevnettsted