Kontakt Elevnettsted (LK20) av Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand (Nettsted)

Kontakt Elevnettsted (LK20)

Kontakt norsk yrkesfag (LK20)

Digitale elevressurser norsk yrkesfag vg2 og påbygg vg3

Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand, 2021, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Kontakt elevnettsted til kursene norsk yrkesfag vg2 og norsk påbygging vg3 er gratis å bruke, men elevene må logg inn. Nettstedet inneholder supplerende digitale ressurser til lærebøkene Kontakt yrkesfag og Kontakt påbygg. Lærer har også gratis tilgang til elevinnholdet.

De digitale ressursene til hvert kurs følger kapittelinndelingen i læreboka. Innholdet til hvert kapittel er oversiktlig, rikt og variert. Det er alt fra enkle test-deg-selv-oppgaver til fordypende og utforskende læringsstier. Elevene får hjelp til arbeid med tekster i et eget lese- og skrivestøtteverktøy som hjelper dem med å forstå og analysere, skrive og bygge opp egne tekster i relevante sjangrer. De får også hjelp til å finne virkemidler i tekster de skal lese, og hjelp til å bygge opp og strukturere tekster de skal skrive. Det vil også være forslag til konkrete skriveoppgaver og muntlige presentasjoner.

Elevene har tilgang til Cappelen Damms ordbøkerbokmål og nynorsk på nettstedet.

Lagring og innlevering av oppgaver
Flere oppgaver legger til rette for prosessorientert skriving der elevene kan lagre svar på oppgaver og tekster de arbeider med, og læreren kan følge med på om oppgaver er gjort og kommentere på innleveringer underveis i prosessen.

Bruk av elevnettstedet er gratis, men elevene må logge inn slik at de kan lagre arbeid og svar på oppgaver. Kontakt Elevnettsted Pluss gir tilgang til innlest læreboktekst.

Se også lisens til lærerressursene Kontakt lærernettsted (LK20)