Komparativ ledelse

Et norsk perspektiv

Tor Grenness, 2024, Heftet, Bokmål
Forventes i salg 29.08.2024

Omtale

Komparativ ledelse. Et norsk perspektiv er den første norske boka om ledelse der det stilles spørsmålstegn ved såkalte «universelle ledelsesteorier». Samtidig ser den nærmere på det vi kan kalle «Den norske ledelsesmodellen» for å undersøke hva som skiller «ledelse på norsk» fra ledelse i andre kulturer.

Boka tar sikte på

  • å gi en innføring i hva «komparativ ledelse» er og hvorfor dette er en nyttig tilnærming for å kunne analysere andres og egen forståelse av ledelse
  • å beskrive hva vi kan kalle «Den norske ledelsesmodellen» og hvordan denne skiller seg fra ledelsesmodeller som for eksempel den amerikanske
  • å utforske kulturbegrepet, siden forskjeller mellom nasjonale kulturer trolig er en viktig forklaring på forskjellene vi finner i oppfatningen av (god) ledelse i ulike land og regioner
  • å se nærmere på ledelse i de nordiske landene – der mye er likt, men hvor det også er forskjeller som kan ha betydning for fusjoner og samarbeid på tvers av landegrensene
  • drøfte tilnærminger og metoder i forskning på komparativ ledelse. Gir disse oss kunnskap vi kan stole på?

Komparativ ledelse. Et norsk perspektiv er skrevet primært for studenter i økonomisk administrative fag, men kan også være aktuell for ledere som ønsker å reflektere over sin egen lederrolle.