Kode IT 1 og 2 Lærernettsted (LK20) av Petter Bae Brandtzæg, Gløer Olav Langslet, Hossein Rostamzadeh, Eirik Solheim og Eirik Vågeskar (Nettsted)

Kode IT 1 og 2 Lærernettsted (LK20)

Kode Informasjonsteknologi 1 og 2 (LK20)

Digital lærerressurs informasjonsteknologi 1

Gløer Olav Langslet, Eirik Vågeskar, Hossein Rostamzadeh, Petter Bae Brandtzæg og Eirik Solheim, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Til Kode er det nye supplerende digitale ressurser for både lærere og elever som følger bokas struktur.

Læreren finner lærerveiledninger, tips til undervisningsopplegg, forslag til årsplaner, digital utgave av eksemplene i boka, PowerPoint-presentasjoner, forslag til skriftlige prøver og tips til andre vurderingsformer.

Læreren kan følge med på elevenes arbeid og progresjon på elevnettstedet, og gi tilbakemeldinger på elevenes besvarelser.