Kode IT 1 og 2 Elevnettsted privatist (LK20) av Petter Bae Brandtzæg, Gløer Olav Langslet, Hossein Rostamzadeh, Eirik Solheim og Eirik Vågeskar (Nettsted)

Kode IT 1 og 2 Elevnettsted privatist (LK20)

Kode Informasjonsteknologi 1 og 2 (LK20)

Digital elevressurs informasjonsteknologi

Gløer Olav Langslet, Eirik Vågeskar, Hossein Rostamzadeh, Petter Bae Brandtzæg og Eirik Solheim, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk
For skoler/bedrifter0,– ekskl. mva
0,– inkl. mva

Omtale

Til Kode er det nye supplerende digitale ressurser for lærere og elever som følger bokas struktur.

Ressursene supplerer boka og gir elevene mulighet til å utforske ulike temaer i informasjonsteknologi gjennom undervisningsopplegg, flere oppgaver, løsningsforslag og tilleggsstoff om dagsaktuelle temaer. Elevene kan lagre svarene sine på nettstedet.