Kode Elevnettsted

Gratis tilleggsressurs. Informasjonsteknologi 1 og 2

2016, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Elevnettstedet er et gratis supplement til læreboka.

Nettsidene inneholder
- oppgaver som hjelper elevene til å komme i gang med HTML, CSS og JavaScript
- oppgavene ligger i en egen Kodeeditor som leder elevene gjennom stoffet trinn for trinn
- nedlastbare bilde-, video- og lydfiler
- enkle videoinstruksjoner til utvalgt teori
- lenker til intressant og nyttig stoff om programmering med JavaScript

På elevnettsidene finner du en Kodeeditor. Her kan du skrive og redigere i koden. I det høyre vinduet i Kodeeditoren vises koden direkte.