Kode 2 Informasjonsteknologi 2 (LK20)

Kode Informasjonsteknologi 1 og 2 (LK20)

Lærebok i Informasjonsteknologi 2 programfag studiespesialisering

Eirik Vågeskar, Hossein Rostamzadeh, Markus Johansen Sørem og Brede Yabo Sherling Kristensen, 2022, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Kode 2 (2022) er en lærebok med teori og oppgaver som dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i informasjonsteknologi 2. Leseren ledes og utfordres gjennom faget med utforskende oppgaver, kreativ problemløsning og kritisk tenkning rundt fagets nyvinninger, yrkesretninger og dagsaktuelle temaer.

De første kapitlene i Kode 2 inneholder grunnleggende HTML, CSS og programmering i JavaScript med Svelte for de elevene som ikke har tatt informasjonsteknologi 1 eller hvis de trenger repetisjon. Teorien er forklart så grundig at elever uten forkunnskaper vil henge med. Videre tar boka for seg temaene objektorientert programmering, brukervennlighet, gjenbruk og testing og datalagringsmetoder.

Hvert kapittel har en oversiktlig teorifremstilling med forklarende tekst og et rikt antall eksempler som belyser teorien. Viktig fagstoff framheves i egne faktabokser, og sammenfattes i et eget sammendrag på slutten av teoridelen av kapittelet. Relevant ekstrastoff gir teorien en ekstra dimensjon og bidrar til å vekke elevens utforskertrang og nysgjerrighet.

Vi har vi lagt vekt på at elevene raskt skal komme i gang med kodingen. Bakerst i hvert kapittel finner du derfor en oppgavesamling som er rik på varierte oppgaver. Her får eleven boltre seg med kreativitet og problemløsning. Løser eleven disse oppgavene får de god trening i å programmere. Oppgavene er sortert på delkapittel og merket med kompetansenivå. Kompetansenivåene er i tråd med fagfornyelsens presiserte kompetansebegrep, som innebærer de tre nivåene kunnskap, ferdigheter, og refleksjon og kritisk tenkning. Oppgavene i hvert delkapittel har en gradvis progresjon i kompetansenivå og kompleksitet.

I arbeidet med nye Kode har vi lyttet til erfaringer og innspill fra lærere og elever. Hele boka er revidert med nytt og forbedret innhold tilpasset fagfornyelsen.

Til Kode er det digitale ressurser for lærere og elever som følger bokas struktur. Ressursene supplerer boka og gir elevene mulighet til å utforske ulike temaer i informasjonsteknologi gjennom undervisningsopplegg, digital versjon av eksemplene i boka, flere oppgaver, løsningsforslag og tilleggsstoff. Læreren finner lærerveiledninger, tips til undervisningsopplegg, forslag til årsplan, PowerPoint-presentasjoner, kapittelprøver og tips til andre vurderingsformer.

Kode 2 finnesogså som digital lærebok: Kode 2 Unibok og Kode 2 Brettbok.