Kode 1 IT 1 Brettbok (LK20)

Kode Informasjonsteknologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Digital lærebok informasjonsteknologi 1 programfag

Gløer Olav Langslet, Eirik Vågeskar, Hossein Rostamzadeh, Petter Bae Brandtzæg og Eirik Solheim, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
289,–
Bestilles hos annen forhandler

Omtale

Kode 1 (2021) Brettbok er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Kode 1 (2021) er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene i programfaget informasjonsteknologi 1 til fagfornyelsen (LK20).

Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Kode Elevnettsted og Kode lærernettsted.

I Brettboka kan eleven gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesning av teksten.

Brettbok-utgaven kan kjøpes på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om læreverket Kode 1 og 2 til Fagfornyelsen LK20 på cdu.no/vgs.