Klasse

En innføring

Magne Flemmen og Jørn Ljunggren, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Klasse og ulikhet er grunnleggende temaer i samfunnsforskningen og sentralt for å forstå sosiale endringer og motsetninger i dagens samfunn.

Samtidig som de sosiale ulikhetene har blitt større, er det få som går rundt og tenker på sitt eget liv i et klasseperspektiv. I denne boka viser forfatterne hvordan strukturelle ulikheter og subjektive opplevelser er knyttet sammen på komplekse måter, som likevel er fullt forståelige med riktig analytisk verktøy.

Ved å koble klassiske og nyere teoretiske perspektiver med rike empiriske analyser av dagens Norge, gir Magne Flemmen og Jørn Ljunggren både en bred innføring i hva klasse er og hvordan klasse former livene våre.

Boka tar opp:

  • spenningen mellom en likhetsorientert kultur og sosial ulikhet
  • klasseskillenes strukturelle grunnlag
  • hvordan livsstil og symbolske grenser uttrykker og opprettholder klasseskiller
  • klasseskiller i politisk deltakelse, holdninger, meninger og tillit
  • nabolagssegregering og betydningen av sted
  • sosial mobilitet og ulikhet i utdanningssystemet
  • sosiale ulikheter i helse og dødelighet

Klasse – en innføring er skrevet for studenter i samfunnsvitenskapelige fag, og andre som er opptatt av klasse og sosial ulikhet og konsekvensene dette har for både samfunnet og den enkelte.