Klasse! 2 Unibok

Klasse! 1-2. Tysk I (2017)

Digital utgave av Klasse! 2

Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik, 2018, Nettsted, Bokmål, Nynorsk

Omtale

Klasse! 2 Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format, beriket med innlest lyd og video.

Klasse! er et tyskverk for Nivå I, godt tilpasset elevenes nivå. Målet er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de gjennom arbeidet skal få en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa.
Klasse!
har gratis og rikholdige elevnettsteder med oppgaver og tilleggsstoff for utdyping, og et lærernettsted med blant annet fasiter, prøver, årsplan og tilleggsmateriell. Det finnes også lydmateriell på nett for elever og lærere. Se klasse.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.
I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.
Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.