Klasse! 2 (bm)

Tysk I, Vg2

Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik, 2018, Heftet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
699,–

Omtale

Klasse! oppdateres til fagfornyelsen og bok og ressurser for vg1 vil foreligge i ny utgave sommerne 2020. Klasse! legger vekt på at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de skal få en økt interesse og forståelse for et tysktalende Europa. Læreverket får nytt design og nettressurser som inkluderer innlest tekst, integrert ordbok og gode funksjoner som gir mange muligheter for lærere og elever. Klasse! 2 kommer våren 2021.

Klasse! 2

- har tekster fra situasjoner elevene naturlig kan oppleve
- har mange autentiske tekster, bl.a. intervju, faktatekster, eventyr, dikt og sanger
- får elevene til å snakke og skrive om ting de bryr seg om
- legger vekt på sammenhengen mellom tysk og språk elevene kan fra før
- inviterer dem til å lete etter mønstre i språket og å ta dem i bruk
- presenterer et tysktalende Europa de kan interessere seg for
- er strukturert, oversiktlig og godt tilpasset elevenes forutsetninger og ambisjoner

For aktivitet, engasjement og kunnskap
Tekstene og oppgavene legger vekt på at elevene skal tilegne seg kunnskap om mennesker og samfunn, geografi, historie, hverdagsliv og tradisjoner i de tyskspråklige landene og språklig verktøy for å kunne kommunisere om sitt eget land.

Faste elementer gir struktur til opplæringen
Klasse! 2 består av 10 leksjoner. Hver leksjon er bygget opp rundt et hovedtema som blir formidlet gjennom ulike teksttyper. Hver leksjon inneholder også tre faste elementer med tilknytning til temaet:

- «Fakten»: korte faktaopplysninger om temaet
- «Kennst du sie/ihn»: en kort presentasjon av en tyskspråklig person med tilknytning til temaet
- «Sprachhilfe»: ord og uttrykk som er til hjelp når elevene skal løse oppgavene i leksjonen.

Oppgaver og grammatikk
Klasse! 2
har mange og varierte oppgaver til hver leksjon. Tekstforståelse, oppgaver knyttet til lytting/lytteforståelse, oppgaver som trener muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter, Landeskunde, oppgaver som øver ord, uttrykk og tallforståelse og grammatikk. Læreverket har både induktiv og deduktiv tilnærming til innlæring av grammatikk. Alle leksjonene inneholder korte grammatiske forklaringer knyttet direkte til grammatikkøvingene og henvisning til mer utdypende forklaring i minigrammatikken.

Alle leksjonene inneholder en lytteøving som er knyttet til leksjonens tema. Bakerst i boken er det minigrammatikk og alfabetisk ordliste.

Klasse! 2 på nett
Nettsiden til verket er todelt: et gratis og rikholdig elevnettsted med oppgaver og tilleggsstoff for utdyping, og et lærernettsted med blant annet fasiter, prøver, årsplan og tilleggsmateriell.

Det finnes også lydmateriell for elever og lærere, på nett.

Klasse! 2. Unibok er den digitale versjonen av læreboka, beriket med lydfiler og videoer.