Klasse! 1 Unibok (LK20)

Klasse! Tysk 1 (LK20)

Digital lærebok tysk 1, vg1

Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik, 2020, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Klasse! Unibok (2020) er den digitale utgaven av læreboka for tysk 1 til fagfornyelsen og studieforberedende vg1. Unibok er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse. Lisensen er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til avsluttende eksamen i faget.

Med Klasse! 1 Unibok (2020) får elevene en digital lærebok som tilfredsstiller målene i læreplan for tysk I til fagfornyelsen. Til Klasse! følger det også supplerende nettressurser for elever og lærere med oppgaver og ekstra ressurser og hjelpemidler. Se Klasse! Elev- og lærernettsted (2020).

Med Klasse! 1 Unibok er læreboka alltid tilgjengelig – også på mobil. Teksten tilpasser seg skjermen den leses på, noe som gir svært god lesevennlighet. Gode verktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan benytte god studieteknikk og jobbe aktivt under lesingen og slik øke leseforståelsen.
I Unibok er lærebokteksten og de litterære tekstene lest inn. Cappelen Damms Tysk ordbok (2017) er integrert og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater og markere i teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Klasse! 1 Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Når du har lisens til Klasse! 1 Unibok, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.
Les mer om Unibok på www.unibok.no. Finn ut mer om læreverket Klasse! for tysk I (fagfornyelsen 2020)cdu.no/vgs.