Klasse! 1 og 2 Lærernettsted (LK20) av Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik (Nettsted)

Klasse! 1 og 2 Lærernettsted (LK20)

Klasse! Tysk 1 (LK20)

Digitale lærerressurser tysk 1

Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik, 2020, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Klasse! (2020), tysk 1 for fagfornyelsen, har et rikholdig nettsted for lærere og elever, med funksjoner som gir mulighet for individuell oppfølging og tilpassing.

Klasse! nettressurser for fagfornyelsen har en lagrings- og rapportfunksjon som gjør det mulig for læreren å holde god oversikt over progresjon og resultater for hver enkelt elev. Det er mulig for læreren å kartlegge elevenes tyskferdigheter, samt lage og tildele grupper eller enkeltelever oppgaver som er tilpasset de enkeltes behov. Nettstedet er tilrettelagt for prosessorientert skriving, der eleven kan sende skriftlige besvarelser til læreren, som kan rette og kommentere og sende tilbake til eleven for videre arbeid. Læreren kan også lese inn muntlige beskjeder til eleven, og gi mulighet for gruppechat mellom lærer og elever.

Klasse! Lærernettsted inneholder i tillegg fasit til oppgavene i boka, fasit, årsplan, grammatikk- og temafilmer, lytteøvelser, transkripsjon av lyttetekstene og prøver.

Klasse! Elevnettsted (2020) har et stort og variert utvalg oppgaver for god språklæring, og Cappelen Damms Tysk ordbok er integrert. Klasse! Elevnettsted (2020) er gratis digitale ressurser for tysk 1. Med Klasse! Elevnettsted Pluss får man også innlest lyd fra bøkene.