Klasse! 1 Brettbok

Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik, 2017, Nettsted, Bokmål, Nynorsk
259,–
Bestilles hos annen forhandler

Omtale

Brettboka er en digital utgave av Klasse! 1 i PDF-format. Eleven kan gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer og gjøre søk i teksten. I Brettboka kan eleven få teksten opplest.
Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Brettbok-utgaven kan kjøpes av skoler på www.brettboka.no. En brettbok kan leses på PC, Mac og nettbrett. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps.