Klar Språkboks

Klar

Undervisningsopplegg for yrkesfagene

Rhonda Nes Lothe og Hilde Vikse, 2021, Pakke, Bokmål
For skoler/bedrifter476,– ekskl. mva
595,– inkl. mva

Omtale

Klar Språkboks inneholder motiverende undervisningsopplegg for innlæring av fagspråk for fem yrkesfaglige retninger, og tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene. Klar passer for minoritetsspråklige som skal lære et yrkesfag eller som skal ut i arbeidspraksis, og egner seg godt til tverrfaglig arbeid.

Klar Språkboks inneholder 43 kort som tar for seg ferdighetene lese, skrive, snakke. I tillegg er det en egen samling øvekort med grunnleggende grammatikkforklaringer.

Språkboksen ivaretar behov for differensiert undervisning og kan gi påfyll til dem som trenger det og mulighet til repetisjon og drill for elever som har behov for å bruke litt ekstra tid. Ferdighetene vektlegger praktisk bruk av språk og fagord og åpner for tverrfaglig jobbing med yrkesfagene.

Lese: leseforståelse, les og forklar, les og skriv, les og tolk.
Skrive: skriveoppvarming, miniskriving, kreativ skriving.
Snakke: samtale, diskusjon, presentasjon.
Øve grammatikk: sammensatte ord, substantiv, verb, konsonant og vokal, enkel og dobbel konsonant, adjektiv.

Klar Språkboks kan brukes som supplement til Klar praksisordbøker eller Klar app, eller som selvstendig læremiddel i yrkesfagsklasserommet.