Klar Bygg- og anleggsteknikk

Klar

Praksisordbok – fagspråk i yrkesfagene

Rhonda Nes Lothe og Hilde Vikse, 2021, Spiral, Bokmål
279,–

Omtale

KLAR-serien lærer elever på bygg- og anleggsteknikk det fagspråket de trenger på en enkel og innovativ måte. Ordbok og app gir en innføring i ord og uttrykk og gjør elevene klare for skolearbeid og praksis innen BA-fag. KLAR integrerer fagspråket inn i norskopplæringen og passer derfor også godt for voksne innvandrere som skal i arbeidspraksis eller ønsker seg en utdanning innen bygg- og anleggsfag.

KLAR-serien tar fagspråket på alvor ved å sette fokus på viktige ord og uttrykk i de aktuelle yrkene. I KLAR-praksisordbok for bygg- og anleggsteknikk blir rundt 200 ord og uttrykk oversiktlig presentert sammen med et bilde og en kort forklaring. Det er mulig å gjøre egne notater og refleksjoner i hvert kapittel. Bakerst i boka finnes det en appendiks med alle ordene oversatt til engelsk. På baksiden av omslaget er det en QR-kode som fører til KLAR – app.

KLAR – app er en motiverende digital ressurs med morsmålsstøtte som inneholder de samme ord og uttrykk som i ordboka for BA-fag. I KLAR – app har elevene mulighet for å få opplest ordene på norsk. Appen gir dessuten skriftlig morsmålsstøtte på seks morsmål: engelsk, arabisk, somali, tigrinja, polsk og litauisk.
I appen er det også mulig å legge til egne ord og bilder, og på den måten bygge sin egen praksisordbok – og bli enda bedre forberedt på arbeidslivet. KLAR – app har også en spillfunksjon som gjør det engasjerende å øve på alle ord og uttrykk som ligger i appen.

Gjennom KLAR – app kan elevene enkelt lære når som helst og hvor som helst – på skolen, hjemme og ute i arbeidspraksis. Appen krever innlogging. Ordboka er også i et hendig format som gjør det enkelt å ha dem med på praksisplassen.

KLAR – app bestilles her: KLAR kompetanse
Appen selges som årslisens og er klar for Feide 2.0 brukere.
Se priser her

I fagfornyelsen skal elevene lære å mestre ulike sjangre de vil møte i yrkeslivet. KLAR-serien tilbyr en språkboks som inneholder mange kort. Kortene tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene, samtidig som de vektlegger tverrfaglig jobbing med yrkesfagene. Hvert kort gir mulighet for individuelt arbeid eller samarbeid med andre.

KLAR-serien er praktisk og intuitiv og hjelper elevene med å få en enkel oversikt over de mest relevante ord og uttrykk de trenger innenfor sitt yrkesfag. KLAR passer spesielt godt for elever i særskilt norskopplæring på videregående skole og for unge og voksne deltakere i voksenopplæringen som ønsker en utdanning innen bygg- og anleggsfag.

Forfatterne har solid undervisningserfaring fra yrkesfaglig studieretning og arbeid med særskilt språkopplæring på yrkesfagspråket. Hilde Vikse og Rhonda Nes Lothe har begge et sterkt engasjement for å integrere fagspråket i språkopplæringen for å gjøre det mer relevant og motiverende for elever som ønsker en yrkesfaglig utdanning.