Kjemien stemmer Lærernettsted (LK20)

Kjemien stemmer 1 og 2 (LK20)

Digital lærerressurs kjemi studiespesialisering

2021, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter189,– ekskl. mva
236,– inkl. mva

Andre formater

Omtale

Kjemien stemmer for kjemi 1 og kjemi 2 har supplerende digitale ressurser for både lærere og elever.

Fagnettstedet for lærer til Kjemien stemmer inneholder nyttige ressurser til undervisningen i kjemi. Tilgang til nettstedet krever kjøp av lisens for innlogging og gir også tilgang til elevinnholdet.

På lærernettstedet er det forslag til årsplan, oppskrifter for tillaging av løsninger, tips og risikovurdering til forsøkene i studieboken og fullstendige løsningsforslag til utvalgte oppgaver i studieboken. Funksjonalitet på nettstedet gjør at lærer enkelt kan tildele elevene oppgaver, legge inn egenprodusert innhold, følge elevgruppens arbeid og innleverte oppgaver fra hver enkelt elev.

Digitale ressurser til elevene, se Kjemien stemmer Elevnettsted.