Kjemien stemmer Kjemi 1 Studiebok (2018) av Hege Knutsen, Svein Tveit og Kristian Vestli (Heftet)

Kjemien stemmer Kjemi 1 Studiebok (2018)

Hege Knutsen, Svein Tveit og Kristian Vestli, 2018, Heftet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
359,–

Omtale

Studiebok med differensierte oppgaver til alle kapitlene i læreboka. Aktivitetene er oppdatert med tanke på sikkerhet.

Kjemien stemmer Kjemi 1 Studiebok har differensierte oppgaver. Sist i oppgavedelen er det Øve til prøve-oppgaver. Alle aktiviteter er sikkerhetsvurdert mht farlige kjemikalier og bruk av erstatningsstoffer.

Nytt i denne utgaven av Kjemien stemmer studiebok er:
1) Flere grunnleggende oppgaver der det er behov for det
2) Vanskelige oppgaver er merket med en stjerne
3) Sist i alle kapitler er det en samling med Øve til prøve-oppgaver. Her får elevene en gjennomgang av hele kapittelet
Dette gir gode muligheter for dybdelæring.

Alle aktivitetene har oppdaterte risikovurderinger og faremerking. Helt nye aktiviteter er:

  • 3.4 Bindingstyper og egenskaper

  • 5.6 Utfelling i en dråpe

  • 6.2 Bestemmelse av entalpiendringen når en syre og en base blandes

  • 8.1 Indikatorer

  • 10.5 Rensing av avløpsvann

Gratis elev- og lærerside
Læreverkets elevnettsted inneholder videoer, interaktive oppgaver, kapitellprøver, aktiviteter, illustrasjoner, nyttige lenker og utfyllende fagstoff. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler som boka. Et lisensbelagt lærernettsted inneholder en oppgavebank og løsningsforslag til tidligere gitte eksamener.

Komponenter
• Grunnbok med teori
• Studiebok med oppgaver, aktiviteter og fasit
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettsted, gratis lisens
• Brettbok-utgave

http://kjemienstemmer.cappelendamm.no/