Kjemien stemmer Elevnettsted privatist (LK20)

Kjemien stemmer 1 og 2 (LK20)

Digital elevressurs kjemi studiespesialisering

Svein Tveit, Hege Knutsen og Kristian Vestli, 2021, Nettsted, Bokmål
For skoler/bedrifter0,– ekskl. mva
0,– inkl. mva

Omtale

Kjemien stemmer nettsted for kjemi 1 og kjemi 2 har supplerende digitale ressurser for både lærere og elever.

Elevene finner varierte oppgaver og aktiviteter til Kjemien stemmer. De finner også løsningsforslag til Hør deg selv-oppgavene i grunnboken.

Ny funksjonalitet på nettstedet gjør det mulig for elevene å lagre og levere inn elevarbeid til læreren. Elevene kan også ha dialog seg imellom i forbindelse med aktiviteter og oppgaver som gjøres på nettstedet.